JINGANG JING

diamond-sutra
CinaOggi >

JINGANG JING – DIAMOND SUTRA

Xiao Kang in a monk’s red robe – / my third slow walking film. / He walks past an electric rice cooker, / as slowly as ever. / 

Regia di MING-LIANG TSAI 
Chinese Taipei, 20′
Lee Kang-sheng

JINGANG JING – DIAMOND SUTRA

Leggi