Chung-Shun Huang

The One-Armed Swordsman

The One-Armed Swordsman di Chang CHEH

  1. Casa
  2. /
  3. Chung-Shun Huang

Più ancora di Come Drink with Me di King Hu, The One-Armed Swordsman è il vero archetipo del wuxiapian – tant’è che Chang ne girerà un sequel nel 1969, Return of the One-Armed Swordsman, e un remake nel 1971, The New One-Armed Swordsman.

Leggi