Lala Wu

0

FILMOGRAFIA di Lala Wu.

Attore

Beijing za zhong - Beijing Bastards (1993)
Hua yan - Dazzling (2002)

Ingegnere del suono

Beijing za zhong - Beijing Bastards (1993)
Yi ge dou bu neng shao - Not One Less (1999)
Dong Gong, Xi Gong - Behind the forbidden City - East Palace- West Palace(1996)
Guo nian hui jia - My Seventeen Years - Seventeen Years - Diciassette anni (1999)
Wo de fu qin mu qin - My Father and Mother - The Road Home - La strada verso casa (1999)
Balzac et la petite tailleuse chinoise - The Little Chinese Seamstress - Balzac and the Little Chinese Seamstress (2002)
Hua yan - Dazzling (2002)
Wo Ai Ni - I Love You (2002)
My Father and I (2003)
Lü cha- Green Tea (2003)
Rainbow (2003)
Jiang Jie - Sister Jiang (2004)

Articoli correlati