Fai-hung Chan

0

FILMOGRAFIA di Fai-hung Chan

Attore

Haunted Cop Shop 2 (1988)
Operation Pink Squad (1988)
Carry on Hotel (1988)
Crazy Companies 2 (1988)
Miss Asia Pagaent 1989 (1989) (TV)
They Came to Rob Hong Kong (1989)
Family Day (1990)[writer only]
To Spy with Love (1990)
Horror School (1990)
92 hak mooi gwai dui hak mooi gwai - 92 hei mei gui dui hei mei gui - 92 Black Rose Vs. Black Rose - 92 Legendary La Rose Noire (1992)
Rose (1992)
Now You See Love…Now You Don't (1992)
Flirting Scholar (1993)
The Private Eye Blues (1994)
Hong Kong Graffiti (1995)
Out of the Blue (1995)
Duo luo tian shi - Duoluo tianshi - Fallen Angels - Angeli Perduti (1995)
I'm Your Birthday Cake (1995)
Si mian xia wa - Sei min ha wa - 4 Faces of Eve (1996)
Siu chan chan - Xiao qin qin - And I Hate You So (2000)
Kong woo giu gap - Jiang hu gao ji - Jiang hu: The Triad Zone (2000)
Maai hung paak yan - Mai xiong pai ren - You Shoot, I Shoot (2001)
Tian xia wu shuang - Chinese Odyssey 2002 (2002) (voice)
Love on the Rocks (2004)

 Sceneggiatore

Sweet Surrender (1986)
Criminal Hunter (1988)