You Ge

0
402

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di You Ge (19/04/1957-Beijing, Cina)

Attore

Shan de nu er (1985)
Wan zhu - The Troubleshooters (1988)
Huang he yao - Ballad of the Yellow River (1989)
Daihao meizhoubao - Codename Cougar - The Puma Action (1989)
"Wei cheng" (1990)
Xi ju ming xing (1991)
Lie huo jin gang - Steel Meets Fire (1991)
Jue zhan zhi hou - After the Final Battle (1991)
Li hun da zhan (1992)
Ba wang bie ji - Farewell My Concubine - Addio mia concubina(1993)
Da Sa Ba - Bei Jing chi nan yuan nu - After Separation (1993)
Huozhe - Woot jeuk - Lifetimes - Living - To Live - Vivere! (1994)
Tian sheng dan xiao (1994)
San tau jin zi lei saam - The Hero of Swallow (1996)
Qin song - The Emperor's Shadow (1996)
Jiafang yifang - The Dream Factory (1997)
You hua hao hao shuo - Keep Cool (1997)
Boon sang yuen - Ban sheng yuan - Eighteen Springs - Half Life Fate (1997)
Bu jian bu san - Be There or Be Square (1998)
Mei wan mei liao (1999)
Butterfly Smile (2001)
Da wan - Big Shot's Funeral - The Funeral of the Famous Star - Happy Funeral ( (2001)
Ka la shi tiao gou Cala, My Dog! (2003)
Shou ji (2003)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.