You Ge

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di You Ge (19/04/1957-Beijing, Cina)

Attore

Shan de nu er (1985)
Wan zhu – The Troubleshooters (1988)
Huang he yao – Ballad of the Yellow River (1989)
Daihao meizhoubao – Codename Cougar – The Puma Action (1989)
“Wei cheng” (1990)
Xi ju ming xing (1991)
Lie huo jin gang – Steel Meets Fire (1991)
Jue zhan zhi hou – After the Final Battle (1991)
Li hun da zhan (1992)
Ba wang bie ji – Farewell My Concubine – Addio mia concubina(1993)
Da Sa Ba – Bei Jing chi nan yuan nu – After Separation (1993)
Huozhe – Woot jeuk – Lifetimes – Living – To Live – Vivere! (1994)
Tian sheng dan xiao (1994)
San tau jin zi lei saam – The Hero of Swallow (1996)
Qin song – The Emperor’s Shadow (1996)
Jiafang yifang – The Dream Factory (1997)
You hua hao hao shuo – Keep Cool (1997)
Boon sang yuen – Ban sheng yuan – Eighteen Springs – Half Life Fate (1997)
Bu jian bu san – Be There or Be Square (1998)
Mei wan mei liao (1999)
Butterfly Smile (2001)
Da wan – Big Shot’s Funeral – The Funeral of the Famous Star – Happy Funeral ( (2001)
Ka la shi tiao gou Cala, My Dog! (2003)
Shou ji (2003)

Previous

Wang Xiaoshuai

Ang Lee

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.