Yin Tse

0
300

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Yin Tse
Noto anche come: Tse Hoi, Patrick Tse, Patrick Tse Yin

Attore

The Stormy Night - Kuang feng zhi ye (1952)
999 ming an - Dial 999 for Murder (1956)
Qi chong tian - The 7 Heavens (1956)
Xin hun fu qi - The Newly-wed (1956)
Yi fu zi - The Fatherless Son (1956)
Xue ran xiang si gu - Bloodshed in the Valley of Love (1957)
Ye lin ye - The Whispering Palms (1957)
Gui ye ku - The Nightly Cry of the Ghost (1957)
Gui yeku (1957)
You qing ren - Those in Love (1958)
Xian hua can lei - Tears of the Flower (1958)
A Chao jie hun - A Chao Is Getting Married (1958)
Ta de yi sheng - The Story of Her Life (1958)
Huan xi yuan jia - The Quarrelsome Lovers (1959)
Feng yu you lan - Orchid in the Storm (1959)
Qing tian xue lei - Tragedy of Love (1959)
Qing fan - Mad About Love (1959)
Hu pan cao - Grass by the Lake (1959)
Qiu feng can ye - Autumn Leaf (1960)
Nan xiong nan di - My Intimate Partner (1960)
Wu yue yu zhong hua - Blossom in Rainy May (1960)
Wu yue yu zhong hua xia ji - Blossom in Rainy May Part 2 (1960)
Qing tian wei lao - Forever Beloved (1961)
Ye ban you ling - Ghost That Was Not (1961)
Zhui qi ji - How to Get a Wife (1961)
Qing ming shi jie - A Time for Mourning (1962)
Chun dao ren jian - When Spring Comes (1963)
Qing zhi suo zhong - My Only Love (1963)
Guai xia yan zi fei - The Strange Hero 'Flying Swallow' (1963)
Han lei de mei gui - Tear-Laden Rose (1963)
Duan chang hua - The Heartbroken Flower (1963)
Si wang jiao zhi ye - A Deadly Night (1964)
Lang xin ru tie - The Heartless Lover (1964)
Ting bu dao de shuo hua - Silent Love (1965)
Zhang fu de mi mi - Secrets of a Husband (1965)
Yuan lai wo fu qing - Remorse (1965)
Chun can hua wei luo - Love Never Fades (1965)
Qing hai mang mang - Lost in Love (1965)
Hei mei gui - The Black Rose (1965)
Chun yuan - Love Has Many Faces (1965)
Te wu hei zhi zhu - Agent Black Spider (1965)
Bo yin wang zi - The Broadcast Prince - Prince of Broadcasters (1966)
Hei mei gui yu hei mei gui - Spy with My Face (1966)
Zei mei ren - The Thief with Baby Face (1966)
Rou bo ming yue wan - Duel in Moonlight Bay (1966)
Hu kou yuan yang - They Fought Shoulder to Shoulder (1967)
Tie dan en chou - Revenger (1967)
Lan se ye zong hui - Man from Interpol (1967)
Gong hua xia dao - To Rose with Love (1967)
Ying xiong ben se - The Story of a Discharged Prisoner (1967)
Zuan shi da jie an - Diamond Robbery (1967)
Zise Fengyu Ye - A Purple Stormy Night (1968)
Dong lian - Be My Love - Winter Love (1968)
Qing chun lian ge - Rhapsody (1968)
Jun zi jian - The Gentleman Sword (1969)
Lang zi - The Prodigal (1969)
Tian long ba jiang - The Invincible Eight (1971)
Dao bu liu ren - The Blade Spares None (1971)
Gui liu xing - The Comet Strikes(1971)
Ti Ying - The Story of Ti-Ying (1971)
Pian shu qi tan - Legends of Cheating (1971)
Wang ming lang zi - Death on the Docks (1973)
Qian wang dou qian ba - Challenge of the Gamesters (1981)
Hua xin da shao - Hong Kong Playboys (1983)
Jiang hu long hu men - Flaming Brothers - Dragon and Tiger Fight (1987)
Yong chuang tian xia - Rebel from China (1990)
Sam yuen yi ma - The Accident (1999)
Siu lam juk kau - Shaolin Soccer (2001)
Hak bak sam lam - Hei bai sen lin - Colour of the Truth (2003)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.