Yang Kuei-Mei

0
288
a

aFoto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di YANG KUEI-MEI

Attrice

Wuyande Shanqiu – Hill of No Return (1993)
Aiqing wansui – Vive l’amour (1994)
Yin shi nan nu – Eat Drink Man Woman – Mangiare bere uomo donna (1994)
Zai moshengoe chengshi – In a Strange City (1996)
Jin tian bu hui jia – Tonight Nobody Goes Home (1996)
He liu – The River (1997)
Dong – The hole – The Last Dance – Il buco (1998)
Shuang tong – Double vision (2002)
Crusoe’s Robinson (2002)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post. [email-subscribers namefield="YES" desc="" group="Public"]