Wu Lala

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Lala Wu

Attore

Beijing za zhong – Beijing Bastards (1993)
Hua yan – Dazzling (2002)

Ingegnere del suono

Beijing za zhong – Beijing Bastards (1993)
Yi ge dou bu neng shao – Not One Less (1999)
Dong Gong, Xi Gong Behind the forbidden City – East Palace- West Palace(1996)
Guo nian hui jiaMy Seventeen Years – Seventeen Years – Diciassette anni (1999)
Wo de fu qin mu qin – My Father and Mother – The Road Home – La strada verso casa (1999)
Balzac et la petite tailleuse chinoise – The Little Chinese Seamstress – Balzac and the Little Chinese Seamstress (2002)
Hua yan – Dazzling (2002)
Wo Ai Ni – I Love You (2002)
My Father and I (2003)
Lü cha- Green Tea (2003)
Rainbow (2003)
Jiang Jie – Sister Jiang (2004)

Previous

Wang Xiaoshuai

Ang Lee

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.