Valerie Chow

0
332

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di VALERIE CHOW (16/12/1970-Hong Kong)
Nota anche come: Zhou Jialing, Rachel SHANE

Attrice

Xin nan xiong nan di - He Ain't Heavy, He's My Brother - Once Upon a Mid-Autumn Festival - He Ain't Heavy, He's My Father (1993)
Chong qing sen lin - Chungking Express - Hong Kong express (1993)
Wan 9 zhao 5 - Twentysomething (1994)
Jiu wu tuo qiang nu jing - The Armed Policewoman (1995)
Yue hei feng gao - The Case of the Gold Fish The Case of the Cold Fish (1995)
Ye xing de xie hou - Dream Killer (1995)
Gui ba shi - Ghostly Bus (1995)
Shu dan long wei - Jeung hok yau - Meltdown - High Risk (1995)
Ci Xi mi mi sheng huo - Lover of the Last Empress (1995)
Bao zha ling - Red Zone (1995)
Zhi zhu nu - Spider Woman (1995)
Kong zhong xiao jie - Wind Beneath My Wings (1995)
Dao - The Blade (1995)
Meltdown - Shu dan long wei (1995)
Hong deng qu - Street Angels: Sexy & Dangerous - Street Angels (1996)
Ma Wing-Jing - Hero (1997)
Future sport (1998) (TV)
Phantoms - Dean Koontz's Phantoms (1998)
Bridge of Dragons (1999)
Yi jian zhong qing - Love at First Sight - Sausalito (2000)
Hap gwat yan sam - Xia gu ren xin - Healing Hearts (2000)
The Vampire Combat (2001)
Yee do hung gaan - Yi du kong jian - Inner Senses (2002)

Apparizione TV

"Once a Thief" (1997) nell'episodio # 1.1 del 15 /10/1997 "The Big Bang Theory" 

 

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.