Valerie Chow

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di VALERIE CHOW (16/12/1970-Hong Kong)
Nota anche come: Zhou Jialing, Rachel SHANE

Attrice

Xin nan xiong nan di – He Ain’t Heavy, He’s My Brother – Once Upon a Mid-Autumn Festival – He Ain’t Heavy, He’s My Father (1993)
Chong qing sen lin – Chungking Express – Hong Kong express (1993)
Wan 9 zhao 5 – Twentysomething (1994)
Jiu wu tuo qiang nu jing – The Armed Policewoman (1995)
Yue hei feng gao – The Case of the Gold Fish The Case of the Cold Fish (1995)
Ye xing de xie hou – Dream Killer (1995)
Gui ba shi – Ghostly Bus (1995)
Shu dan long wei – Jeung hok yau – Meltdown – High Risk (1995)
Ci Xi mi mi sheng huo – Lover of the Last Empress (1995)
Bao zha ling – Red Zone (1995)
Zhi zhu nu – Spider Woman (1995)
Kong zhong xiao jie – Wind Beneath My Wings (1995)
Dao – The Blade (1995)
Meltdown – Shu dan long wei (1995)
Hong deng qu – Street Angels: Sexy & Dangerous – Street Angels (1996)
Ma Wing-Jing – Hero (1997)
Future sport (1998) (TV)
Phantoms – Dean Koontz’s Phantoms (1998)
Bridge of Dragons (1999)
Yi jian zhong qing – Love at First Sight – Sausalito (2000)
Hap gwat yan sam – Xia gu ren xin – Healing Hearts (2000)
The Vampire Combat (2001)
Yee do hung gaan – Yi du kong jian – Inner Senses (2002)

Apparizione TV

“Once a Thief” (1997) nell’episodio # 1.1 del 15 /10/1997 “The Big Bang Theory” 

 

Previous

Cecilia Cheung

Vicki Zhao

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.