Peter Chang

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Peter Chan Ho-Sun (Bangkok, Thailand)
Noto anche come: Ho-sun Chan, Peter Chan, Kexin Chen

Regia

titoloproduzioneanno
Pickles Make Me Cry
Film
1980
Seung sing gusi – Shuang cheng gu shi – Alan and Eric – Between Hello and Goodbye
Film
1991
Xin nan xiong nan di – He Ain’t Heavy, He’s My Brother – He Ain’t Heavy… He’s My Father – Once Upon a Mid-Autumn Festival
Film
1993
Feng chen san xia – Tom, Dick, and Hairy
Film
1993
Gum gee yuk yip – Jin qi yu she – He’s a Woman, She’s a Man
Film
1994
Fu shi yuan qu – Trouble, I’ve Had It All My Days
Film
1994
Who’s the Woman, Who’s the Man
Film
1996
Tian mi mi – Comrades, Almost a Love Story
Film
1996
Ma ma fan fan – The Age of Miracles
Film
1996
Gum gee yuk yip 2 – Jin qi yu she 2 – Who’s the Man, Who’s the Woman – Who’s the Woman, Who’s the Man
Film
1996
The Love Letter
Film
1999
My Four Seasons
Film
2000
San geng – Three: episodio Going Home
Film
2002

Produttore

Ying xiong wei lei – The Sunset Warrior – Heroes Shed No Tears (1986)
News Attack (1989)
Ga li la jiao – Ga lei laak jiu – Curry and Pepper (1990)
Whampoa Blues (1990)
The Days of Being Dumb (1992)
He Ain’t Heavy, He’s My Father (1993)
Ji de… xiang jiao cheng shu shi – Yesteryou Yesterme Yesterday (1993)
Hu xue tu long zhi hong tian xian jing – American Dragon – Gun of Dragon – Guns of Dragon (1994)
Twentysomething (1994)
Gum gee yuk yip – Jin qi yu she – He’s a Woman, She’s a Man (1994)
Happy Hour (1995)
Yang guang di yu zhi ren rou shi chang – Gates of Hell (1995)
Tian mi mi – Comrades: Almost a Love Story (1996)
The Age of Miracles (1996)
Yesteryou Yesterme Yesterday (1996)
Shap yee yeh – Shi er ye – Twelve Nights (2000)
Jan Dara (2001)
One Fine Spring Day ( 2001)
Jian gui – Khon hen phi – The Eye (2002)
Gam gai – Jin ji – Golden Chicken (2002)
Jian gui 2 – The Eye 2 (2004)

Sceneggiatore

The Returning (1994)
Gum gee yuk yip – Jin qi yu she – He’s a Woman, She’s a Man (1994)
Heaven Can’t Wait (1995)

Cameo

C’est la Vie, Mon Cherie (1993)
In the Heat of Summer (1994)

Varie

Ying xiong wei lei – The Sunset Warrior – Heroes Shed No Tears (1986) (autore della storia)
The Protector – Wei long meng tan (1985) (assistente alla regia)

Previous

Chor Yuen

Soi Cheang

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.