Lee-na Kwan

0
500

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Lee-na Kwan
Nota anche come: Lee Na Kwan, Guan Lina

Attrice

Chong qing sen lin - Chungking Express - Hong Kong Express (1994)
Duo luo tian shi - Duoluo tianshi - Fallen Angels - Angeli perduti (1995)

Truccatrice

Chong qing sen lin - Chungking Express - Hong Kong Express (1994)
Duo luo tian shi - Duoluo tianshi - Fallen Angels - Angeli perduti (1995)
Cheun gwong tsa sit - Chun guang zha xie - Happy - Happy together (1997)
Knock Off (1998)
Youling renjian - Visible Secret (2001)

 

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.