Ho-Yin Wong

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Ho-Yin Wong
Noto anche come: Raymond Wong

Attore

Shi wan huo ji – Fireline – Lifeline (1997)
Goo laam gwa lui – Gu nan gua nu – Needing You… (2000)
Lat sau wui cheun – Help!!! (2000)
Wu yen (2001)
Sun jaat si mui – Love Undercover (2002)
Zhu ba da lian meng – The Irresistible Piggies (2002)
The New Option (2002)
PTU (2003)
Kei fung dik sau – Qi feng di shou – Finding Mr. Perfect – Looking for Mr. Perfect (2003)
Hak bak sam lam – Hei bai sen lin – Colour of the Truth (2003)
San chat bye mooi 2 – Love Undercover 2: Love Mission (2003)
Shuang xiong – Heroic Duo (2003)
Goo chak sam fong fong – Gu zhai xin huang huang – The Death Curse(2003)
Chuet chung ho nam yun (2003)

Previous

Wang Xiaoshuai

Ang Lee

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.