Ho-Yin Wong

0
432

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Ho-Yin Wong
Noto anche come: Raymond Wong

Attore

Shi wan huo ji - Fireline - Lifeline (1997)
Goo laam gwa lui - Gu nan gua nu - Needing You... (2000)
Lat sau wui cheun - Help!!! (2000)
Wu yen (2001)
Sun jaat si mui - Love Undercover (2002)
Zhu ba da lian meng - The Irresistible Piggies (2002)
The New Option (2002)
PTU (2003)
Kei fung dik sau - Qi feng di shou - Finding Mr. Perfect - Looking for Mr. Perfect (2003)
Hak bak sam lam - Hei bai sen lin - Colour of the Truth (2003)
San chat bye mooi 2 - Love Undercover 2: Love Mission (2003)
Shuang xiong - Heroic Duo (2003)
Goo chak sam fong fong - Gu zhai xin huang huang - The Death Curse(2003)
Chuet chung ho nam yun (2003)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.