Feng Xiaogang

0
301

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di FENG Xiaogang

Regia

titolo produzione anno
Yong shi wo ai - Gone Forever with My Love
Film
1994
"Yi di ji mao"
TV Serie
1995
Jiafang yifang - The Dream Factory
Film
Bu jian bu san - Be There or Be Square
Film
1998
Mei wan mei liao
Film
1999
Yi sheng tan xi - A Sigh- A Sign
Film
2000
Da wan - Big Shot's Funeral - The Funeral of the Famous Star- Happy Funeral - Un Funerale dell'altro mondo
Film
2001
Shou ji - Cell Phone
Film
2003
Tian xia wu zei – A World Without Thieves (A World Without Thieves)
Film
2004
Ye Yan - The Banquet - Il banchetto
Film
2006
Assembly
Film
2007
If You Are the One
Film
2008
Aftershock Film
2010
If You Are the One 2 Film
2010
Back to 1942 Film
2012
Personal Tailor Film
2013
I Am Not Madame Bovary Film
2016

Sceneggiatore

Yong shi wo ai - Gone Forever with My Love (1994)
Bu jian bu san - Be There or Be Square (1998)
Baba - Father - Papa (2000)
Yi sheng tan xi - A Sigh- A Sign (2000)
Da wan - Big Shot's Funeral - The Funeral of the Famous Star- Happy Funeral - Un Funerale dell'altro mondo (2001)

Produttore

Ka la shi tiao gou - Cala, My Dog! (2003)
Shou ji - Cell Phone (2003)

Attore

Jiafang yifang - The Dream Factory (1997)
Baba - Father - Papa (2000)

Produzione design

Baba - Father - Papa (2000)

Effetti Visivi

Yong shi wo ai - Gone Forever with My Love (1994)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.