Eason Chan

0
397

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Eason Chan
(27/07/1974-Hong Kong)
Noto anche come: Yik Shun Chan

Attore

"Toshinden xinde chansheng" - "Toshinden Subaru, the New Generation"(2000) (Serie TV)
Shap yee yeh - Shi er ye - Twelve Nights (2000)

Kong woo giu gap - Jiang hu gao ji - Jiang hu: The Triad Zone (2000)
Fan yi cho - Lavender (2000)
Maan ung fung wan - Man hua feng yun - Comic King (2001)
Ching lui cha goon - Cop Shop Babes (2001)
Youling renjian - Visible Secret (2001)
Seung joi ngo sam - Chang zai wo xin - Funeral March (2001)
Bai fen bai gan jue 2 - Feel 100% II (2001)
Luen oi hang sing - Lian ai hang xing - Tiramisu (2002)
Haan chin ga chuk - Qian qian gu zu - Frugal Game (2002)
Youling renjian II: Gui wei ren jian - Visible Secret 2 (2002)
Chin cheng sin sang - Jian jing xian sheng - If You Care... (2002)
Wan bok lut chaai - Hun po wu qi - Demi-Haunted (2002)
Gam gai - Jin ji - Golden Chicken (2002)
Ho ching - Naked Ambition (2003)
Daai liu oi mei lai - Enter the Phoenix (2004)
Chung fung hum jun - Ambush - Heat Team (2004)

Apparizione in Documentari

The Making of 'Youling renjian - Visible Secret' (2001)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a CinaOggi, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.