Chor Yuen

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.

FILMOGRAFIA di Chor Yuen
Noto anche come: Chu Yuan

Regia

titoloproduzioneanno
Moonlight Blade
Film
Xue ran xiang si gu – Bloodshed in the Valley of Love
Film
1957
Ye lin ye – The Whispering Palms
Film
1957
Feng yu you lan – Orchid in the Storm
Film
1959
Hu pan cao – Grass by the Lake
Film
1959
Ke lian tian xia fu mu xin – The Great Devotion
Film
1960
Qiu feng can ye – Autumn Leaf
Film
1960
Qing tian wei lao – Forever Beloved
Film
1961
Ye ban you ling – Ghost That Was Not
Film
1961
Nie hai yi hen – Eternal Regret, Part 1
Film
1962
Huan nan zhen qing – True Love
Film
1962
Nie hai yi hen xia ji – Eternal Regret, Part 2
Film
1962
Qing ming shi jie – A Time for Mourning
Film
1962
Qing zhi suo zhong – My Only Love
Film
1963
Han lei de mei gui – Tear-Laden Rose
Film
1963
Zuo ye meng hun zhong – In My Dream Last Night
Film
1963
Gao chu bu sheng han – Too High to Touch
Film
1964
Da zhang fu ri ji – Diary of a Chauvinistic Husband
Film
1964
Si wang jiao zhi ye – A Deadly Night
Film
1964
Qing hai you lan – A Secluded Orchid
Film
1964
Hu tu tai tai – A Blundering Wife
Film
1964
Hun duan nai he tian – Their Lost Romance
Film
1964
Da zhang fu ri ji xia ji – Diary of a Chauvinistic Husband, Part 2
Film
1964
Feng fu – A Mad Woman
Film
1964
Ting bu dao de shuo hua – Silent Love
Film
1965
Hua shen qing ren – Lover in Disguise
Film
1965
Zhui ren – The Sinner
Film
1965
Zui ren xia ji – The Sinner, Part 2
Film
1965
Mi yue – Honeymoon
Film
1965
Zhang fu de mi mi – Secrets of a Husband
Film
1965
Yuan lai wo fu qing – Remorse
Film
1965
Chun can hua wei luo – Love Never Fades
Film
1965
Chun yuan – Love Has Many Faces
Film
1965
Qing hai jin zhi – An Ocean of Love
Film
1965
Hei mei gui – The Black Rose
Film
1965
Qing tian jie – Doomed Love
Film
1965
Qing hai mang mang – Lost in Love
Film
1965
Can hua lei – Running Tears
Film
1966
Yi chan yi bai wan – Legacy
Film
1966
Hei mei gui yu hei mei gui – Spy with My Face
Film
1966
Zei mei ren – The Thief with Baby Face
Film
1966
Wo ai zi luo lan – Violet Girl
Film
1966
Xiao kang zhi jia – Little Foursome Family
Film
1966
Qin qing shen si hai – Affection
Film
1966
Wen jun neng you ji dou chou – How Much Worry You Can Have
Film
1966
Shen mi de xue an – A Fatal Adventure
Film
1966
Shao nu qing – Romance of a Teenage Girl
Film
1967
Tie dan en chou – Revenger
Film
1967
Yu nu shen tou – Maiden Thief
Film
1967
Lan se ye zong hui – Man from Interpol
Film
1967
Gong hua xia dao – To Rose with Love
Film
1967
Si wang tong hang zheng – A Death Pass
Film
1967
Zuan shi da jie an – Diamond Robbery
Film
1967
Jiao qi – My Darling Wife
Film
1967
Yu nu tian ding – Young, Pregnant and Unmarried
Film
1968
Zise Fengyu Ye – A Purple Stormy Night
Film
1968
Yu nu chi qing – Opposite Love
Film
1968
Dong lian – Be My Love – Winter Love
Film
1968
Qing chun lian ge – Rhapsody
Film
1968
Cong ming tai tai ben zhang fu – Wise Wives and Foolish Husbands
Film
1969
Lang zi –The Prodigal
Film
1969
Leng nuan qing chun -The Joys and Sorrows of Youth
Film
1969
Foursome – Sweet and Sexy
Film
1969
Huo niao di yi hao – Violet Clove and Firebird
Film
1970
Lu yin ji qing sha an – Dial for Murder
Film
1970
Wo bu yao li hun – I Don’t Want to Divorce
Film
1970
Yu lou chun meng – The Lost Spring
Film
1970
Long mu xiang – Cold Blade
Film
1970
Yi jian gou han – The Ghost’s Revenge
Film
1971
Huo bing – Duel for the Gold
Film
1971
Yuan ye you long
Film
1971
Bi hu – The Lizard
Film
1972
Ai nu – Intimate Confessions of a Chinese Courtesan
Film
1972
Da sha shou – The Killer – Sacred Knives of Vengeance
Film
1972
Xiao za zhong – The Bastard
Film
1973
Tu fei – The Villains
Film
1973
Qi shi er jia fang ke – The House of 72 Tenants
Film
1973
Ya yu xia yang – Haze in the Sunset
Film
1973
Wu yi – Sex, Love, and Hate
Film
1974
Xianggang qi shi san – Hong Kong 73
Film
1974
Zhu men yuan – Sorrow of the Gentry
Film
1974
Da jie an – The Big Holdup
Film
1975
Xin ti xiao yin yuan – Lover’s Destiny
Film
1975
Liu xing hu die jian – Killer Clans
Film
1976
Ci lang zhou – Farewell to a Warrior
Film
1976
Tien ya, ming yueh tao – The Magic Blade
Film
1976
Wu du tian luo – The Web of Death
Film
1976
Chu liu xiang – Clans of Intrigue
Film
1977
Pai yu lao hu – Jade Tiger
Film
1977
San shao ye de jian – Death Duel – Duel to the Death
Film
1977
To ching chien ko wu ching chien – The Sentimental Swordsman
Film
1977
Ming yueh tao hsueh yeh chien chou – Pursuit of Vengeance
Film
1977
Xiu hua da dao – Clan of the Amazons
Film
1978
Bian fu chuan qi -Legend of the Bat
Film
1978
Xiao shi yi lang – Swordsman and Enchantress
Film
1978
Yi tian tu long ji – Heaven Sword and Dragon Sabre
Film
1978
Yi tian tu long ji da jie ju – Heaven Sword and Dragon Sabre, Part II
Film
1978
Yuan yue wan dao – Full Moon Scimitar
Film
1979
Kong que wang chao Murder Plot
Film
1979
Jue dai shuang jiao – The Proud Twins
Film
1979
Xiao lou can meng – The Forbidden Past
Film
1979
Wu yi bian fu – Bat Without Wing
Film
1980
Mo jian xia qing – Return of the Sentimental Swordsman
Film
1980
Die xian – Haunted Tales
Film
1980
Cha chi nan fei – The Convict Killer – Iron Chain Assassin – Iron Chain Fighter
Film
1980
Ying xiong wei lei – Heroes Shed No Tears
Film
1981
Shu Jian en chou lu – The Emperor and His Brother
Film
1981
Liu xiao feng zhi jue zhan qian hou – Duel of the Century
Film
1981
Hei xi yi – Black Lizard
Film
1981
Ri jie – Descendant of the SUN
Film
1982
Huan hua xi jian – The Spirit of the Sword
Film
1982
Chu liu xiang zhi you ling shan zhuang – Perils of the Sentimental Swordsman
Film
1982
The Enchantress
Film
1983
Feng kuang ba san – Mad Mad 83
Film
1983
Daai hap sam sing yi – Da xia shen sheng yi – Big Hero Sink Able to Wear Clothes – The Roving Swordsman
Film
1983
Moh din tiu lung – The Hidden Power of Dragon
Film
1984
Ai nu xin zhuan – Lust from Love of a Chinese Courtesan
Film
1984
Tai cheung lo dau – Ti qiang lao dou – Substitute Gun Father – Let’s Have a Baby
Film
1985
Hua xin hong xing – Fascinating Affairs
Film
1985
Ou ran – Last Song in Paris
Film
1986
Liang xiao hua nong yue – Enchanting Night
Film
1987
Daai jeung foo yat gei – Da zhang fu ri ji – Big Husband’s Diary – Diary of a Big Man
Film
1988
Xiao tou A Xing – Sleazy Dizzy
Film
1990
Xue zai feng shang – Blood Stained Tradewinds
Film
1990
Li Xiangjun – The Legend of Lee Heung Kwan
Film
1990
Pu ti you gui – The Buddhist Spell
Film
1993

Sceneggiatore

Gou hun shi zhe – The Soul Stealer (1956)
Qi chong tian – The 7 Heavens(1956)
Zhuo jian ji – Caught in the Act (1957)
Zi wei yuan de qiu tian – Autumn Comes to Purple Rose Garden (1958)
Hu pan cao – Grass by the Lake (1959)
Ke lian tian xia fu mu xin – The Great Devotion (1960)
Qiu feng can ye – Autumn Leaf (1960)
Qing tian wei lao – Forever Beloved (1961)
Ye ban you ling – Ghost That Was Not (1961)
Huan nan zhen qing – True Love (1962) Qing zhi suo zhong – My Only Love (1963)
Han lei de mei gui – Tear-Laden Rose (1963)
Gao chu bu sheng han – Too High to Touch (1964)
Da zhang fu ri ji – Diary of a Chauvinistic Husband (1964)
Qing hai you lan – A Secluded Orchid (1964)
Hu tu tai tai – A Blundering Wife(1964)

Da zhang fu ri ji xia ji – Diary of a Chauvinistic Husband, Part 2 (1964)
Feng fu – A Mad Woman (1964)
Qing hai jin zhi – An Ocean of Love (1965)
Jiao qi – My Darling Wife (1967)
Yu nu tian ding – Young, Pregnant and Unmarried (1968)
Zise Fengyu Ye – A Purple Stormy Night (1968)
Qing chun lian ge – Rhapsody (1968)
Cong ming tai tai ben zhang fu – Wise Wives and Foolish Husbands (1969)
Leng nuan qing chun – TheJoys and Sorrows of Youth (1969)

Huo niao di yi hao – Violet Clove and Firebird (1970)

Lu yin ji qing sha an – Dial for Murder (1970)
Wo bu yao li hun – I Don’t Want to Divorce (1970)
Yu lou chun meng – The Lost Spring (1970)
Long mu xiang – Cold Blade (1970)
Bi hu – The Lizard (1972)
Qi shi er jia fang ke – The House of 72 Tenants (1973)
Wu yi – Sex, Love, and Hate (1974)
Xianggang qi shi san – Hong Kong 73 (1974)
Zhu men yuan – Sorrow of the Gentry (1974)
Xin ti xiao yin yuan – Lover’s Destiny (1975)
Ci lang zhou – Farewell to a Warrior (1976)
Pai yu lao hu – Jade Tiger (1977)
San shao ye de jian – Death Duel – Duel to the Death (1977)
Ou ran – Last Song in Paris (1986)

Attore

Xue er – Cher, Last Victory – Cherie (1984)
Hua xin hong xing – Fascinating Affairs (1985)
Ging chaat goo si – Jackie Chan’s Police Force – Jackie Chan’s Police Story – Jing cha gu shi – Police Force -Police Story (1986)
Yuan Zhen-Xia yu Wei Si-Li – Dr. Yuen and Wisely – Seventh Curse – The Seventh Curse (1986)
Lan du ying xiong – Born to Gamble (1987)
Ging chaat goo si juk jaap – Jing cha gu shi xu ji – Police Story Sequel – Police Story 2 – Police Force II – Jackie Chan’s Police Story – Kowloon’s Eye (1988)
Xiao xiao xiao jing cha – Little Cop (1989)
Qiji – Black Dragon – Miracle – Miracles: The Canton Godfather (1989) – Mr. Canton and Lady Rose (1989)
Meng gui hu li jing – Return of the Evil Fox (1989)
Lie xue feng yun – A Bloody Fight (1990)
Kei bing – Qi bing – Ingenious Military Move – The Sniping (1990)
Sha chu xiang gang – City Warriors (1991)
Haomen yeyan – Ho moon ye yin – The Banquet – Party of a Wealthy Family (1991)
Shuang long hui – Brother Vs. Brother – Double Dragon – Duel of Dragons – Twin Dragons – When Dragons Collide (1992)
Qian mian tian wang – King of a Thousand Faces – Millionaire Cop (1992)
Xin nan xiong nan di – He Ain’t Heavy, He’s My Brother – He Ain’t Heavy… He’s My Father – Once Upon a Mid-Autumn Festival (1993)
Pi li huo – Thunderbolt – Dead Heat (1995)
Heung gong fa yuet ye – Xiang jiang hua yue ye – Fragrant River Flower Moon Night – Hong Kong Graffiti (1995)
Jing zhuang nan xiong nan di – Those Were the Days (1997)
Yuk lui tim ding – Yu nu tian ding – Dummy Mommy, Without a Baby (2001)

Previous

Wang Xiaoshuai

Ang Lee

Next

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.