Lee-na Kwan

0
130

Foto, filmografia, biografia. Pictures, filmography, biography.


 

 

FILMOGRAFIA di Lee-na Kwan
Nota anche come: Lee Na Kwan, Guan Lina

Attrice

Chong qing sen lin – Chungking Express – Hong Kong Express (1994)
Duo luo tian shi – Duoluo tianshi – Fallen Angels – Angeli perduti (1995)

Truccatrice

Chong qing sen lin – Chungking Express – Hong Kong Express (1994)
Duo luo tian shi – Duoluo tianshi – Fallen Angels – Angeli perduti (1995)
Cheun gwong tsa sit – Chun guang zha xie – Happy – Happy together
(1997)
Knock Off (1998)
Youling renjian – Visible Secret (2001)